Парня
Ricardo
Ricardo, 23
Gokhan
Gokhan, 25
Jason
Jason, 24