Парня
Taulant
Taulant, 24
Timur
Timur, 25
Ashot
Ashot, 19